Spring naar de inhoud

TARIEVEN

Advocatenkantoor Liesbeth Peeters

hanteert een transparante structuur van kosten en erelonen.

In de regel wordt er in regie gewerkt op basis van een uurtarief dat tijdens de eerste afspraak met de cliënt wordt besproken.

Voor de algemene administratie- en kantoorkosten (zoals o.m. de opening en het beheer van het dossier, briefwisseling, kopies, scans en prints) wordt een forfaitair kostenpercentage van 15% aangerekend op het ereloon.

Verplaatsingskosten worden gerekend aan € 0,50/km.

Kosten aan derden (zoals o.m. griffies, gerechtsdeurwaarders, notarissen, deskundigen, accountants en vertalers) en andere bijzondere kosten eigen aan individuele dossiers (zoals o.m. aangetekende zendingen) worden doorgerekend op basis van de werkelijke kostprijs.

De gehanteerde bedragen zijn exclusief BTW en dienen met 21% BTW te worden verhoogd.